Steg 1: retningsendring

forrige steg
oversikt
neste steg

En viktig del av Snake innebærer at slangen beveger seg. Vi trenger derfor å vite hvilken retning slangen beveger seg i, og brukeren må kunne endre denne retningen ved å trykke på piltastene. I dette steget skal vi legge til denne funksjonaliteten.

I tillegg skal vi legge til en funksjon som gjør det mulig å slå av og på vårt eget debug-modus ved å trykke på d på tastaturet. I debug-modus er tanken at vi gjør tilgengelig en mengde ekstra informasjon om spillets tilstand som er nyttig under selve utviklingen av spillet.

  • Benytt create_text -metoden (se grafikk-notatene for eksempel på bruk).
  • Du kan benytte en f-streng (se notater om strenger) for å konvertere app.direction til en streng:
f'{app.direction=}'

Når du er ferdig, skal du kunne slå av og på debug-informasjon ved å trykke på d på tastaturet. Du skal også kunne endre på teksten som vises til north, south, east og west ved hjelp av piltastene.

Illustrasjon av fullført steg 1

Guide til snake av Torstein Strømme er lisensiert under CC-NC-SA 4.0.