Steg 0: kom i gang

oversikt
neste steg

Opprett en fil snake.py, og kopier inn koden under. Vi skal bruke denne filen som utgangspunkt for å lage applikasjonen.

from uib_inf100_graphics.event_app import run_app

def app_started(app):
  # Modellen.
  # Denne funksjonen kalles én gang ved programmets oppstart.
  # Her skal vi __opprette__ variabler i som behøves i app.
  ...

def timer_fired(app):
  # En kontroller.
  # Denne funksjonen kalles ca 10 ganger per sekund som standard.
  # Funksjonen kan __endre på__ eksisterende variabler i app.
  ...

def key_pressed(app, event):
  # En kontroller.
  # Denne funksjonen kalles hver gang brukeren trykker på tastaturet.
  # Funksjonen kan __endre på__ eksisterende variabler i app.
  ...

def redraw_all(app, canvas):
  # Visningen.
  # Denne funksjonen tegner vinduet. Funksjonen kalles hver gang
  # modellen har endret seg, eller vinduet har forandret størrelse.
  # Funksjonen kan __lese__ variabler fra app, men har ikke lov til
  # å endre på dem.
  ...

run_app(width=500, height=400, title="Snake")

Når du kjører programmet, skal det vises et tomt vindu med tittelen Snake.

Illustrasjon av hvordan programmet ser ut etter steg 0

Guide til snake av Torstein Strømme er lisensiert under CC-NC-SA 4.0.